Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Λέσχη Η-7

Το Σάββατο 10/05/2014 συζητήσαμε το βιβλίο του Ανατόλ Φρανς, "Η ανταρσία των Αγγέλων" (Αστάρτη). Την παρουσίαση έκανε ο Περικλής Παυλάκος.