Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Αναζητήσεις Β-2

Η δεύτερη συνάντηση των Αναζητήσεων έγινε το Σάββατο 28/1/2012. Γνωριμία με την σκέψη των Σοπενάουερ, Κίρκεγκορ, Μάρξ, Νίτσε, Βίτγκενστάιν, Χάιντεγκερ, Πόπερ και Ρόουλς στα επόμενα οχτώ κεφάλαια της Πύλης των φιλοσόφων του Robert Zimmer.