Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Οδηγίες Χρήσης

Η ΛΑΗ  για το 2014 εξέδωσε μηνολόγιο με ρήσεις συγγραφέων και φωτογραφίες ή πίνακες γνωστών καλλιτεχνών. Τα μέλη της ΛΑΗ χάρισαν τα αντίτυπα σε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.
Μπορείτε να το δείτε στην αντίστοιχη σελίδα μας.