Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

Αναζητήσεις Β-1

Η πρώτη συνάντηση των Αναζητήσεων  για την περίοδο αυτή έγινε το Σάββατο 22/10/2011.
Βρεθήκαμε με θέμα τα πρώτα οχτώ (από τα 16) κεφάλαια του βιβλίου "Η πύλη των φιλοσόφων" του Robert Zimmer (Κονιδάρης, 2005).
Γνωριμία με την σκέψη των Πλάτωνα, Αυγουστίνου,Μακιαβέλι, Μοντέν, Ντεκάρτ, Πασκάλ, Λοκ, Καντ μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων έργων τους. Πολύ καλή η παράθεση των αντιλήψεων, των συγκρούσεων και άλλων κοινωνικών παραμέτρων, των εποχών που έζησαν και δημιούργησαν οι παραπάνω φιλόσοφοι από τον συγγραφέα.
Έγινε συζήτηση σχετικά με τα σημεία που βρήκαμε ενδιαφέροντα (ως σκέψεις, πληροφορίες ή καταστάσεις). Στο βιβλίο αυτό είναι φανερά τα σημάδια της ιστορικής εξέλιξης της φιλοσοφικής σκέψης και γίνονται αντιληπτά τα κεντρικά ερωτήματα στα οποία αυτή εστιάζεται. Παρουσιάζονται οι αρχές, οι τρόποι/μέθοδοι καθώς και οι θέσεις του υπό συζήτηση φιλοσόφου.
Αναμένεται συνέχεια.....